alergies allergies alergias helmints micronautes unautes helminths hypersensitivity hypersensitivities innate immunity immunidad al·làrgies alergias hipersensibilidad hipersensitivitat IgE inflamación inflamació inflammation antihistaminics antihistamínicos antihistaminics histamina hystamine dirt worm cucs gusanos

Al·lèrgies: higiene, cucs i altres implicats.

Com bé hem comentat al títol, les al·lèrgies i els helmints podrien estar molt relacionats.

Les al·lèrgies s’engloben dins del que es coneix com a hipersensibilitats. Com bé indica el seu nom, el problema és que el sistema immunitari és hipersensible a agents inofensius. El que de manera comú coneixem com a al·lèrgia (asma, rinitis, dermatitis…) són en realitat hipersensibilitats de tipus I. En total hi ha 4 tipus d’hipersensibilitats; tipus I, II, III i IV i es classifiquen segons les cèl·lules del sistema immuntari que hi intervenen.

Què tenen a veure les al·lèrgies i els “cucs”?

Com ja hem parlat en altres entrades (com en l’article sobre vacunes), el sistema immunitari té la capacitat de crear respostes molt diferents en funció dels patògens del nostre cos. Els helmints són paràsits extracel·lulars, és a dir que no infecten entrant dins les cèl·lules. El sistema immunitari utilitza, doncs, mecanismes que els ataquin directament i, principalment, hi intervenen cèl·lules de la immunitat innata*; eosinòfils, mastòcits i basòfils.

Una característica en les infeccions per paràsits és que s’incrementa molt la quantitat de Immunoglobunina E (o IgE**). La IgE és un tipus d’anticòs (Ig=anticòs) que normalment està unida a la superfície cel·lular. Quan la IgE reconeix un antigen (part d’un patogen), desencadena una sèrie de reaccions en les cèl·lules, com la degranulació dels mastòcits. Això produeix que s’alliberin substàncies com la histamina. En resum, desencadena una resposta inflamatòria per intentar eliminar aquests paràsits.

*La immunitat innata és la resposta ràpida i inespecífica envers als patògens.
**Els anticossos que existeixen són IgG, IgA, IgM, IgD i IgE i tenen característiques i funcions diferents.

Si sou al·lèrgics ja començaran a sonar-vos alguns termes i començareu a lligar caps. La histamina i la IgE són també molt característiques de les al·lèrgies. Per parar els símptomes de l’al·lèrgia s’administren anti-histamínics. Les reaccions al·lèrgiques no són més que una resposta immunitària, però que es produeix de manera errònia, responent a antígens que no provenen realment de patògens (com pol·len, pèl d’animals, àcars…).

I ara bé, perquè es produeix aquest error?

Fa uns anys va néixer el que es coneix com a teoria de la higiene. Segons aquesta hipòtesi, l’excessiva higiene provoca una manca de contacte amb potencials patògens. Això modularia el sistema immunitari cap a respostes immunitàries patològiques. De fet, no naixem amb un sistema immunitari complet, sinó que aquest es va modulant amb l’exposició a diferents microorganismes i paràsits.

Cal tenir en compte que l’espècie humana ha anat co-evolucionant amb la resta d’espècies que (ens) habiten i el sistema immunitari no en queda exclòs. El fet de que el sistema immunitari deixi d’interaccionar amb aquests components del bioma provoca que deixi de funcionar correctament.

Precisament pel fet de que les hipersensibilitats de tipus I són una resposta similar a la que es produeix per les infeccions dels helmints fa pensar que puguin tenir una relació. A més, amb dades epidemiològiques s’ha vist que com més ens allunyem de la vida rural i més industrialitzats estem, més disminueixen les helmintiasis (infeccions per helmints) i més incrementen les al·lèrgies.

higiene hygiene allergy alergia alergia IgE histamine histamina helminth worm cuc gusano helmint helmintos reaccion mast cell mastòcit mastocito liberación reconocimiento immunitat innata innate immunity immunidad error training entrenament

Què podem fer, doncs, per evitar les al·lèrgies?

Encara que les al·lèrgies tenen un component genètic inevitable i que queda molt per conèixer tots els mecanismes exactes per entendre perquè es produeixen, en resum podríem dir que un sistema immunitari avorrit pot fer-nos mal. Els pediatres aconsellen que els nens juguin amb la terra, s’embrutin, llepin tot el que trobin i, bàsicament, s’immunitzin; és a dir, que eduquin el seu sistema immunitari a mesura que es van fent grans.

References:

Okada, H., Kuhn, C., Feillet, H. and Bach, J-F. (2010). Clin Exp Immunol, 160(1): 1-9.

Fitzsimmons, C.M., Falcone, F.H. and Dunne, D.W. (2014) Front Immunol, 5:61.

Deixa un comentari