John Snow and cholera micronautes micronauts map london water fountain source vibrio cholerae cholera epidemiology

Durant el segle XIX es pensava que les malalties infeccioses provenien de miasmes (vapors contaminants) transportats per l’aire. Es desconeixia que els microorganismes són els causants de malalties i es poden transmetre a través del consum d’aigua contaminada per femta. En aquella època, el riu Tàmesi era el principal subministramentRead More →